Новости

Јарон Брук во Македонија

07.04.2017

Институтот за економски стратегии и меѓународни односи Охрид, од Скопје, во соработка со Балканскиот објективистички центар и Институтот Ејн Ренд, на 6 април, беше домаќин на предавањето на доктор Јарон Брук.