Новости

Парламентарна изборна симулација 2016

21.11.2016

Младите политичари учестуваа во Парламентарна изборна симулација како дел од предизборниот циклус активности од програмата „Политички дијалог помеѓу младите политичари во Република Македонија“.

Семинар „Градење на капацитетите на младите политичари“

03.04.2017

Младите политичари од 11 градови учествуваа во дводневен семинар „Градење на капацитетите на младите политичари“.

Тренинг за односи со јавност и комуникациски вештини

19.03.2017

На 18.03.2017 се одржа тренинг за односи со јавност и комуникациски вештини со младите политичари како дел од програмата Политички дијалог помеѓу младите политичари.

No Hate: Тренинг за препознавање и спречување говор на омраза

21.03.2017

Младите политичари учествуваа на тренинг за препознавање и спречување говор на омраза.

Меморијална изборна симулација „Марија Михајловска“

26.12.2016

Младите политичари викендов во Струмица учествуваа во изборна симулација.

Јарон Брук во Македонија

07.04.2017

Институтот за економски стратегии и меѓународни односи Охрид, од Скопје, во соработка со Балканскиот објективистички центар и Институтот Ејн Ренд, на 6 април, беше домаќин на предавањето на доктор Јарон Брук.