Мулти партиски онлајн кафе средби
03.12.2020

Мулти партиски онлајн кафе средби

Онјалн мулти партиски кафе средби со Алумни клубот на Инситут Охрид
Институт Охрид е во постојан контакт со своите Алумни, како и во тек со сите внатре и меѓупартиски случувања во подмладоците на сите политички партии. Овој пат поради целокупната состојба поврзана со пандемијата предизвикана од страна на Ковид 19 вирусот форматот на овие таканаречени мулти партиски кафе средби  претрпи мали измени. Поради протоколите и мерките за безбедност, како и одржување на дистанца наместо со физичко присуство на учесниците, оваа средба се одржа на социјалната платформа Zoom