Прво предавање од Школата за млади политичари
21.12.2019

Прво предавање од Школата за млади политичари

Денеска се одржа првото предавање од шестиот циклус на Школата за млади политичари

На ова предавање  младите политичари имаа можност да ги прошиат и надоградат своите знаења  во областа на лидерство и стилови на лидерство.

Предавач на овој час беше Љупка Филипоска која е дел од тимот на Државната изборна комисија во Републија Северна Македонија