Младински Парламент
22.12.2019

Младински Парламент

Младински парламент! Претставници на подмладоците на политичките партии на седница на Младинскиот парламент - Тема: Изборни модели за Република Северна Македонија!

Отворени листи? Пропорционален или мнозински изборен модел?
Многу прашања, уште повеќе одговори.
Партиските подмладоци мора да бидат вклучени во дебатата околу изборниот модел на државата.
Но само со детална анализа и отворена дискусија ќе се дојде до најсоодветно решение и предлог. Младинскиот парламент работи и во недела и дискутира за предностите на секој модел. Репрезентативност, отчетност, застапување се прашањата кои се поставуваат