Пето предавање на Школа за млади политичари
08.02.2020

Пето предавање на Школа за млади политичари

Мошне интересно и интерактивно предавање заедно со новинарот Горан Величковски, кои на младите политичари им приеди незаборавни интервјуа, со остри прашања, како дел од симулацијата за односи со јавноста во политиката.