Работилница за односи со јавноста
03.12.2020

Работилница за односи со јавноста

Градење на капацитетите на младите политичари во областа на медиумите и односите со јавноста.
Како дел од програмата Youth Political Dialogue Институт Охрид ја организираше работилницата под мототот „Градење на капацитетите на младите политичари„. Целта на оваа работилница е да се надоградат капацитетите на младите политичари во областа на односите со јавноста, интервју, презентација на проект идеа како и држење на пресконференција.