Заврши уште еден циклус на „Школата за економска слобода и човекови права„
11.11.2019

Заврши уште еден циклус на „Школата за економска слобода и човекови права„

Заврши уште еден циклус на „Школата за економска слобода и човекови права„
Остануваат импресиите, добрите секавања како и пријателствата создадени на оваа школа.#SELF