Второ предавање од „Школата за економска слобода и човекови права“
26.09.2019

Второ предавање од „Школата за економска слобода и човекови права“

Тема на денешното второ предавање на „Школата за економска слобода и човекови права“ беше „Основни концепти и принципи на слободната пазарна економија“. Партиципантите имаа можност да го слушнат предавањето на проф. д-р Катерина Шапкова