Програмата „Youth Political Dialogue“ има за цел да го одржи  и да го промовира политичкиот дијалог помеѓу сите активни политички подмладоци во нашата земја. Преку разните активности, интерактивни вежби, обуќи , градење на интелектуалните капацитети, програмата Youth Political Dialogue  претставува мост на соработка помеѓу подмладоците на политичките партии, преку голем спектар на корисни информации, знаења и вештини кои круциални во процесот на политичка како и општествена инклузија на младите политичари.
Од самиот старт, програмата брои повеќе од пет илјади млади луѓе, Алумни кои биле дел од Youth Political Dialogue, како и уште многу други кои допрва ќе имаат можност да бидат дел од оваа уникатна програма.