Мисија

Овој пристап до јавноста не прави ефективна и моќна сила за економската и политичката слобода. Нашата мисија е да им обезбедиме на македонската јавност и на политичките институции алтернативни перспективи за прашањата од областа на економијата и надворешната политика, за постигнување на демократско и просперитетно општество. Нашата работа се базира на универзалните идеали на демократија, индивидуална одговорност, слободен пазар и претприемништво. Институт ОХРИД има значајна улога во зајакнување на улогата на цивилниот сектор и зголемување на неговото влијание во формирањето на националните политики и креирањето на политики насочени кон постигнување на неопходните стандарди за Евро-атланската интеграција на земјаваИнститутот ОХРИД верува дека постои силна потреба од ефективни локални институции кои се посветени на истражување, образование и застапување што ќе ја подобри климата со текот на времето и ќе го зајакне демократското општество.

 

Цели на институтот

  • Да спроведува и објавува истражувачки материјали
  • Да организира тркалезни маси и предавања
  • Да објавува и промовира книги од еминентни автори
  • Да лобира за политика на слободен пазар, ниски даноци и повеќе ефективна и ефикасна влада
  • Да го охрабрува вмрежувањето и кооперативноста помеѓу други, слично орентирани институти во регионот и низ целиот свет.