Публикувана Граѓанската стратегија за спречување судир на интереси во јавната администрација

Како резултат на заедничката работа на вкупно 17 граѓански организации од целата држава, задоволство ни е да ја претставиме Граѓанската стратегија за спречување судир на интереси во јавната администрација. Стратегијата претставува документ на патокази преку кој граѓанските организации можат да … Continue reading

Share Button

Финансиски извештај за 2014 година

Во линкот подолу, се наоѓа финансискиот извештај на Институтот за економски стратегии и меѓународни односи Охрид, Скопје за 2014 година Финансиски извештај

Share Button

ANTI-CORRUPTION NEWSLETTER – Issue No 20, March 2015

ANTI-CORRUPTION NEWSLETTER Issue No 20, 10 March 2015   News   Brussels, Belgium: SELDI Policy Forum: Good Governance Agenda for Southeast Europe: the Role of Civil Society and the European Institutions On 24 and 25 February 2015 SELDI presented the … Continue reading

Share Button

“ОБЕЛЕЖУВАЧИ“ – Прирачник за едукација на млади луѓе во борбата за говор на омраза на интернет

11051227_10152593807530946_1347377770_n

Прирачникот “Обележувачи“ е уште еден дел од сложувалката во борбата за говор на омраза на интернет. Овој прирачник има за цел да биде алатка за сите активисти вклучени во движењето против говор на омраза на интернет при едукацијата и работата … Continue reading

Share Button

Македонија на 63-то место според конкурентност на пазарот

Според нивото на конкурентност на светските пазари,новото истражување на Асоцијацијата на балкански комори, ја рангираше Македонија на 63-то место.Со оглед на фактот дека во истражувањето учествуваа 144 земји ова би можело да се нарече дека е некоја златна средина ако … Continue reading

Share Button

Работилница за креирање на Граѓанска стратегија за превенција на конфликт на интереси.

Во периодот меѓу 3-4 –ти декември во Охрид, во склоп на проектот Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси, се одржа работилница за креирање на Граѓанска стратегија каде проектните партнери заедно со 15-те грантисти (организации), дел од мрежата, два … Continue reading

Share Button

Регионален извештај за проценка на корупцијата во Југоисточна Европа

Корупцијата во Југоисточна Европа е во вестите, во фокусот на јавната дебата и нa агендата на нaционалните и меѓународните институции толку често и толку долго што навистина не треба да се дава оправдување зошто толку се истражува. Токму затоа што … Continue reading

Share Button

Повик за грантови

Институтот за економски стратегии и меѓународни односи, Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје (ИДСЦС)и Македонскиот институт за медиуми (МИМ) во рамки на проектот „Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација“ објавуваат: П О В И К … Continue reading

Share Button

Презентација на истражување на јавно мислење „Перцепции за состојбата со судирот на интереси и проценка на напредокот на Македонија во Европските интеграции“

  Работата на општинската администрација и процесите на јавните набавки се умерено транспатентни додека непотизмот, праксата „услуга за услуга“ и судирот на интереси во работата на општинската администрација се честа појава. Споредено со изминатите години, зацврстена е позицијата на мнозинство … Continue reading

Share Button

SELDI 2013

SELDI

The Ohrid Institute for Economic Strategies and International Affairs in January 2013 started with implementation of the two year regional project – Civil society for good governing and anti-corruption in South-East Europe: Building capacities for monitoring, representation and raising awareness. … Continue reading

Share Button