Македонија на 63-то место според конкурентност на пазарот

Според нивото на конкурентност на светските пазари,новото истражување на Асоцијацијата на балкански комори, ја рангираше Македонија на 63-то место.Со оглед на фактот дека во истражувањето учествуваа 144 земји ова би можело да се нарече дека е некоја златна средина ако … Continue reading

Share Button

Работилница за креирање на Граѓанска стратегија за превенција на конфликт на интереси.

Во периодот меѓу 3-4 –ти декември во Охрид, во склоп на проектот Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси, се одржа работилница за креирање на Граѓанска стратегија каде проектните партнери заедно со 15-те грантисти (организации), дел од мрежата, два … Continue reading

Share Button

Регионален извештај за проценка на корупцијата во Југоисточна Европа

Корупцијата во Југоисточна Европа е во вестите, во фокусот на јавната дебата и нa агендата на нaционалните и меѓународните институции толку често и толку долго што навистина не треба да се дава оправдување зошто толку се истражува. Токму затоа што … Continue reading

Share Button

Повик за грантови

Институтот за економски стратегии и меѓународни односи, Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје (ИДСЦС)и Македонскиот институт за медиуми (МИМ) во рамки на проектот „Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација“ објавуваат: П О В И К … Continue reading

Share Button

Презентација на истражување на јавно мислење „Перцепции за состојбата со судирот на интереси и проценка на напредокот на Македонија во Европските интеграции“

  Работата на општинската администрација и процесите на јавните набавки се умерено транспатентни додека непотизмот, праксата „услуга за услуга“ и судирот на интереси во работата на општинската администрација се честа појава. Споредено со изминатите години, зацврстена е позицијата на мнозинство … Continue reading

Share Button

SELDI 2013

SELDI

The Ohrid Institute for Economic Strategies and International Affairs in January 2013 started with implementation of the two year regional project – Civil society for good governing and anti-corruption in South-East Europe: Building capacities for monitoring, representation and raising awareness. … Continue reading

Share Button

IEF 2013

index2013-cover

The OHRID Institute for Economic Strategies and International Affairs, with great pleasure, announces the Index of Economic Freedom, published by the Heritage Foundation and Wall Street Journal. Namely, in the Index for 2013, Republic of Macedonia is ranked on the … Continue reading

Share Button

IPR 2012

IPRI-logo

The Ohrid Institute for Economic Strategies and International Affairs is announcing the release of the 2012 International Property Rights Index (IPRI), which measures the intellectual and physical property rights of 130 economies from around the world. The IPRI is an … Continue reading

Share Button

Freedom House 2012

freedom_house

The Ohrid Institute for Economic Strategies and International Affairs traditionally follows the place that Republic of Macedonia takes in the world Indexes, namely the progress the Republic of Macedonia does depending on the various indicators. According to the level of … Continue reading

Share Button