Денови на Медиумска писменост
24.10.2019

Денови на Медиумска писменост

Институт Охрид со голема чест и задоволство објавува дека се приклучува на деновите на медиумска писменост, како член на Мрежата за медиумска писменост.