Трето предавање од Школата за млади политичари
24.01.2020

Трето предавање од Школата за млади политичари

Продолжува Школата за млади политичари.

Трето предавање од Школата за млади политичари


Младите политичари имаа можност да елаборираат и да ги разменат своите размислувања на тема „Основни принципи на демократското општество“
Денешното предавање го одржа проф. д-р Заге Филипоски