Трето предавање од “Школта за економска слобода и човекови права“
17.10.2019

Трето предавање од “Школта за економска слобода и човекови права“

Третото предавање од “Школата за економска слобода и човекови права“ заедно со проф. д-р Ненад Марковиќ кој говореше на темата„Политичките теории околу слободата и слободни општества“